0  
 
 
ข่าวประกาศ

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน
การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1-2 และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 1-15 อาคารรัฐสีมาคุณากร สามารถ Sign in ได้ 2 แบบ [ตามรายละเอียดที่แนบ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 2.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) เป็นแบบ Digital Signature (ได้รับเป็น PDF File) โดยให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการขอเอกสารดังกล่าวที่เมนูขอเอกสาร Online และเลือกประเภทการขอเอกสารเป็น Digital Signature [วิธีการขอเอกสาร]

ในกรณีที่นักศึกษาทำรายการขอเอกสารมากกว่าจำนวนชุดแจกฟรีที่ระบุข้างต้น หรือขอแบบ normal (รับด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์) ระบบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่ม (สถานะรับเงินจะเป็น “ยังไม่จ่าย”) ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบจึงจะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ได้ [วิธีการชำระเงิน]

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2566
 3.ประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2565
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 044-224659   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2566
 4.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2565
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1และ 2/2565 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
 5.ห้ามนักศึกษา มทส. ! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
งานการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งนักศึกษา กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ห้ามนักศึกษา! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
เพราะเงินจะไปเข้าบัญชีของ โรงพยาบาล มทส. [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
 6.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2565
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2565 – สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2566
 7.การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B65XXXXX
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B65XXXXX
ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B65XXXXX
ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
1. วิธีการเลือกหลักสูตร internet
2. การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 B65XXXXX
3. เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 B64XXXXX
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2566
 8.นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บผ่าน SUT Mobile Application ได้แล้ววันนี้
- โดยเลือกที่เมนู "คะแนนเก็บ"
- เลือกปีภาคการศึกษา ที่ต้องการดูข้อมูล
*** นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนตั้งค่าให้ SHOW คะแนนเท่านั้น*** [ดูข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020 หรือ 044-223018   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2565
 9.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2565
 10.ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code
วิธีการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code ผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
 11.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2565
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2565 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2565
 12.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2565
 13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 14.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
4) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า [หน้า 1] [หน้า 2] (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6)
5) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 15.แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาได้ที่ website http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
ประกาศโดย   ฝายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2565
 16.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 17.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 18.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 19.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 20.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.