ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
       ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศเลื่อนกำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น หากสถานการณ์เบาบางและทราบกำหนดการที่แน่นอนแล้ว จะขอสำรวจสำรวจความประสงค์เข้ารับปริญญาใหม่อีกครั้ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อน ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2564 (รอบสุดท้าย)
เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนฯ ตามข้อกำหนดของ อว จึงขอให้ [ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน] และโปรดลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อนฯ
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 64 ภายในเวลา 12.00 น. ได้ที่ Link -> [ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนฯ] ***หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลากำหนด จะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อน จากกระทรวง อว.***
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 2.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (เปลี่ยนรหัส zoom เพื่อเตรียมจัดสอบประจำภาค)
ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (เปลี่ยนรหัส zoom สำหรับจัดสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน (ซูม) ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2564
 3.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 1/2564 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ [รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2564
 4.การขอรับเงินคืน จากการสมัครใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) รอบที่ 2
การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่ได้ชำระเงิน 100% เรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จากการสมัครใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์)
สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน โปรดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. [โปรดคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2564
 5.การผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2565
การผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2565 ให้นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2544
ลงทะเบียนยื่นขอผ่อนผันได้ที่ https://forms.gle/aiKaYkUvUo1edPTc9
และ [Downloadคำร้องขอผ่อนผันผ่อนผันได้ที่นี่]
ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันและส่งเอกสารภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมงานวินัยนักศึกษาและการทหาร โทร 084-8285898
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 6.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ สามารถรับเอกสาร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น ห้ามโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีด้านบนเด็ดขาด (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 7.รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนจัดสอบประจำภาคเอง ในภาค 1/2564
ประกาศรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนจัดสอบประจำภาคเอง ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 รายละเอียดการจัดสอบโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา [คลิกเพื่อตรวจสอบรายวิชา]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2564
 8.แนวปฏิบัติการนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลสอบวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นตันไป ที่มีประสงค์จะนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษา จะต้องดำเนินการนำไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ขั้นตอน/วิธีนำไฟล์เข้า) ก่อนนำส่งเล่มวิทยานิพธ์ที่ศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ดูประกาศ) ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆได้จาก -> คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 9.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2564
 10.Update รหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาค 1/2564 (สำหรับนักศึกษา) ณ วันที่ 23 ส.ค. 64
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาค 1/2564 ดังนี้ [คลิก -> Zomm ID การสอนปฏิบัติการl]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2564
 11.การประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2564
 12.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. >
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2564
 13.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2564
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2564
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 1/2564 – สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2564
 14.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่
ในการลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 15.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
ให้บัณฑิต มทส. แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ที่ระบบทะเบียนและประมวลผล www.reg.sut.ac.th
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบ ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กันยายน 2564 หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เมนูตรวจสอบจบ *** สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2564
 16.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 17.Schedule for study semester 1/2564 (Innovative Agripreneur)
For the International Students enrolling in
1) IAT31 1101 Food Journey
2) IAT31 1206 Foundation to Communication
3)IAT31 1209 What a wonderful World
4) IAT31 1210 Creativity
Please refer the learning schedule below [Click -> Schedule]
ประกาศโดย   School of Agricultural Technology   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2564
 18.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 19.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 20.ประกาศ มทส. เรื่อง "การจัดสอบกลางภาคและประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564"
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศยังอยู่ในระดับวิกฤติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่ง พรบ. มทส. พ.ศ. 2533 ข้อ 11 (1) แห่งข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ประกอบกับมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 จึงประกาศนโยบายการจัดสอบกลางภาคและประจำภาค ภาค 1/2564 ดังนี้
1. ยกเลิกการสอบกลางภาคในปฏิทินการศึกษา (วันจันทร์ที่ 27 ก.ย. - วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 64) โดยให้สัปดาห์การสอบกลางภาค เป็นสัปดาห์การจัดการเรียนการสอบออนไลน์ตามปกติ และให้คณาจารย์พิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนและการสอบออนไลน์ หรือวิธีการอื่นที่มิใช้การจัดสอบในห้องเรียน
2. จัดสอบประจำภาค แบบออนไลน์ โดยปรับวันสอบจากวันจันทร์ที่ 8 - วันพุธที่ 17 พ.ย. 64 เป็นวันจันทร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 64
ในกรณีสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ [อ่านประกาศเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2564
 21.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
3. เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป
4. จัดการสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.sut.ac.th [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 22.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 23.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 24.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 25.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 26.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 27.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 28.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 29.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 30.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563