0  
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
       กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และจะเปิดระบบการสำรวจความประสงค์เข้ารับปริญญา ระหว่างวันที่ 11 เม.ย - 31 พ.ค. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ [= แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร =] [= วิธีแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา =]
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 6 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail : sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 044-224659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 044-224659   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
 2.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565
สามารถ Download ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 ได้ <<< คลิกที่นี่ >>>
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
 3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ สามารถติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยนักศึกษาจะต้องโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น ห้ามโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีด้านบนเด็ดขาด (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ) และหากชำระเงินผิดวิธีจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 4.นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (B64XXXXX) สำหรับนักศึกษาที่ติด P วิชา IST20 1002 ภาคการศึกษาที่ 1/2564
กำหนดจัดฝึกปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาที่ติด P (รอบสุดท้าย) ของรายวิชา IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
สามารถอ่านละเอียดที่ >>> [https://drive.google.com/drive/folders/1eyU55wTK898dOAqJtjPiaC2lrFvu9lZP?usp=sharing]
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 5.ตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ สอบกลางภาค ภาค 3/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ที่เมนูตารางเรียน/สอบ หรือดูที่ Application "SUT Registration System" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 6.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 7.ประกาศ มทส. เรื่อง การจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2564
กำหนดให้วันอังคารที่ 17 - วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 เป็นสัปดาห์การสอบกลางภาค 3/2564 และให้เป็นการจัดสอบในห้องสอบ (On-site) โดยมีมาตรการการเข้าห้องสอบตามรายละเอียดในประกาศ [คลิก -> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 8.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 (ชดเชยของวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. : สอนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน (ซูม) ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 9.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.ระดับ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (นศ.แรกเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ (update)
- วิธีการสมัครสอบฯ (update)
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2564
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2564 – สอบวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2565
 10.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 , 2 และ 3/2564
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 , 2 และ 3/2564 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2565
 11.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคคล หรือนิติบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้บริการกับ มทส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 65 [คลิกที่นี่ -> เพื่อทำแบบประเมิน]
ประกาศโดย   คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โทร. 044-224740   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2565
 12.การส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 รอบแรกจัดส่งให้กับนักศึกษาทุกสำนักวิชา *** ยกเว้นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ***
ขอให้นักศึกษารอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่ง (FLASH EXPRESS) [คลิกที่นี่ -> เพื่อตรวจสอบเลข Track]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2565
 13.มติสภาวิชาการนัดพิเศษในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบดังนี้
ด้วยมติสภาวิชาการนัดพิเศษในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบดังนี้
1. ให้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนออกไปอีก 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 13) ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
2. กำหนดการสอบประจำภาค
2.1) กรณีจัดสอบ onsite วันสอบ : วันเสาร์ที่ 2 – วันพุธที่ 6 และวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
2.2) กรณีจัดสอบ online วันสอบ : วันเสาร์ที่ 2 - วันพุธที่ 6 และวันศุกร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
3. วันส่งเกรด : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดสอบประจำภาค มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 14.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
*** เปิดระบบการสำรวจความประสงค์เข้ารับปริญญา ระหว่างวันที่ 11 เม.ย - 31 พ.ค. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ และหากบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2565
 15.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online ภาค 3/2564
อาจารย์ และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online ภาค 3/2564 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
- รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน
- รหัส ZOOM ID ห้องสอนปฏิบัติการ (Update 4 เม.ย. 65)
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564 แต่ละรายวิชา จากประกาศของสำนักวิชา [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2565
 16.รูปแบบการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 3/2564 ทั้งรูปแบบ online / onsite / hybrid ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
- ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 529291 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2565
 17.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2564 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2565
 18. รูปแบบการเรียนการสอน โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ ภาค 3/2564
ประกาศโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564 [คลิ้กที่นี่เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา]
ประกาศโดย   โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2565
 19.รูปแบบการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2564 [คลิ้กที่นี่เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา]
ประกาศโดย   สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2565
 20.รูปแบบการเรียนการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ประกาศสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2564 [คลิ้กที่นี่เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา]
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2565
 21.ช่องทางการยื่นคำร้อง Online ศูนย์บริการการศึกษา ภาค 3/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบช่องทางการยื่นคำร้อง Online ในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้แล้วดังนี้ [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2565
 22.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 23.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 24.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 25.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 26.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 27.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 28.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 29.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 30.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 31.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2565
 32.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.