0  
 
 
ข่าวประกาศ

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 3/2566
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อนให้ได้ ตามรายวิชาดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อวิชา คำแนะนำและข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน…
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2567
 2.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2566
นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โปรด Upload รูปนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อทำบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2567 และติดต่อรับบัตรนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป โดยแสดง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ Passport ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2567
 3.การตรวจสอบแผนการลงทะเบียนเรียนของ นศ. ใหม่ ชั้นปีที่ 1 (B66XXXXX)
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (B66XXXXX) สามารถตรวจสอบแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 ของตนเองได้แล้ววันนี้ [คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบแผนการเรียน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   29 กุมภาพันธ์ 2567
 4.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 3/2566
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 3/2566 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2567
 5.การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (B67XXXXX)
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สำหรับนักศึกษาใหม่ B67XXXXX รอบ : Portfolio)
- ตามความสมัครใจของนักศึกษา (หากตัดสินใจลงทะเบียนเรียน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และกำหนดการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด)
- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนล่วงหน้า Online ระหว่าง วันที่ 1 - 10 มี.ค. 67 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
 6.กำหนดวันสอนชดเชยเพิ่มเติม ภาค 3/2566
ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติมอีก 1 วัน เป็นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
 7.การขอทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ภาค 3/2566
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 3/2566 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 11 - 15 มี.ค. 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทุนการศึกษา โทร.044223774, 044223776, 044223114, 044223115
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
 8.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โปรด Upload รูปนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปขนาด 260 X 320 pixel Upload รูปตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งบัตรให้นักศึกษาประมาณปลายเดือนมีนาคม 2567 คลิก Link ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2567
 9.การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2566
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่ Upload รูปนักศึกษา ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา โปรดแสดง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือ Passport ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2567
 10.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2566
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2566 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2567
 11.ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคำร้อง
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง พร้อมขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2567
 12.วิธีการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความประสงค์จะให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
1) ชำระเงินค่ากล่องและค่าจัดส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เป็นเงิน 150 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ที่ในการจัดส่งและเบอร์โทรศัพท์
พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน(เฉพาะค่าดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรเท่านั้น) ไปที่อีเมลล์graduate@sut.ac.th
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
1. เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
2. โอนชำระเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 13.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่2/2566
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2/2566 ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 14.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2566
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2566 – สอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2566
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2567
 15.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2567
 16.แจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินคืน
ขั้นตอนแจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินที่ได้รับคืนจากมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลที่ QR Code
ที่แนบ ในรูป [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2566
 17.ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร >>> นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดจ่าย
#ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ธนาคาร ดังนี้ # ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนาคารกรุงไทย
*** กรณีไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท [Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
 18.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3022-3   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 19.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 20.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 21.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 22.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.