ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
20/10/2564 15:10
คำถามมีการส่งเกรดของภาคการศึกษาที่3/2563ไปที่บ้านหรือยังต้องการเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสารครับ
คำตอบเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223-016 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09:23 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/10/2564 14:29
คำถามหน้าเข้าสมัครสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษไม่มีในระบบ
คำตอบนักศึกษาเคยสมัครสอบแล้ว 1 ครั้ง ไม่สามารถสมัครได้อีก ต้องนำคะแนนมายื่นนะคะ สอบถามได้ที่โทร. 044-223-021 ค่ะ
วันที่ ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15:09 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11/10/2564 01:35
คำถามส่งเกรดไปที่บ้านประมาณวันไหนคะ กรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.8 ค่ะ
คำตอบหลังจากวันส่งเกรดในภาค 3/2563 วันที่ 20 ต.ค.2564 ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
27/9/2564 07:45
คำถามสวัสดีครับ ผมอยากสอบถามว่าทางมหาลัยมีการเก็บรูปรับปริญญาของนักศึกษาช่วงพฤศจิกายน 2653 ไว้บ้างไหมครับ พอดีรูปใบเก่าผมเกิดการเสียหายเพราะน้ำท่วมและไม่สามารถติดต่อช่างภาพได้เลยครับ
คำตอบนักศึกษาดูที่ระเบียนประวัติ จะมีรูปของนักศึกษานะคะ
วันที่ จันทร์ 27 กันยายน 2564 เวลา 13:01 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
22/9/2564 13:35
คำถามลาออกแล้วสามารถติดต่อรับเงินประกันคืนได้ที่ไหนคะ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 27 กันยายน 2564 เวลา 12:39 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18/9/2564 22:41
คำถามบัตรนักศึกษาหาย สามารถแจ้งเรื่องทำออนไลน์ได้มั้ยคะ
คำตอบนักศึกษาเข้าระบบ ขอเอกสารออนไลน์ ยื่นเรื่องและฝ่ายทะเบียนฯ จะดำเนินการส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะ สอบถามได้ที่ 044-223-016
วันที่ อังคาร 21 กันยายน 2564 เวลา 11:34 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/9/2564 17:03
คำถามรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพล่าช้าสุดวันไหนคะ เลยวันประกาศมาแล้ว เนื่องจากหนูไม่ได้ลงทะเบียนเรียน สถานะยังขึ้นว่ากำลังศึกษาอยู่เลยค่ะ
คำตอบฝ่ายทะเบียนนักศึกษาแจ้งคงภายในอาทิตย์นี้นะคะ
วันที่ อังคาร 7 กันยายน 2564 เวลา 12:02 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/9/2564 20:19
คำถามพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ไปรับเงินประกันคืนได้เมื่อไหร่คะ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 6 กันยายน 2564 เวลา 09:15 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
4/9/2564 19:37
คำถามรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจะมาตอนไหนคะ?
คำตอบ - วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ 1 ก.ย. 2564 8:30 น. 1 ก.ย. 2564 16:30 น.
วันที่ อาทิตย์ 5 กันยายน 2564 เวลา 12:30 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1/9/2564 08:54
คำถามหากแสดงความไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา จำเป็นต้องไปติดต่อฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นหรอคะ? ทางมหาลัยสามารถส่งใบปริญญามาที่บ้านได้ไหมคะ?
คำตอบฝ่ายวัดผลฯ จะไม่ส่งไปรษณีย์ให้นะคะ มารับด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทนได้ หลังวันรับปริญญาค่ะ
วันที่ พุธ 1 กันยายน 2564 เวลา 09:01 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
24/8/2564 16:36
คำถามประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพวันไหนคะ
คำตอบวันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ 1 ก.ย. 2564 8:30 น. - 1 ก.ย. 2564 16:30 น.
วันที่ พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:54
คำถามตอนนี้เกรด3/2563 ยังไม่ออกค่ะ และคิดว่าตัวเองต้องโดนไทร์แน่นอน อยากทราบว่าหากไม่ได้ลงทะเบียนอะไรใดๆต้องจ่ายเงินค่าอะไรไหมคะหากโดนไทร์ออกจริงๆ
คำตอบหากไม่ลงทะเบียนจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่ต้องชำระ ยกเว้นจะมีการตรวจสอบกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หากมีค่าใช้จ่ายจะหักจากเงินประกันก่อนคืนให้ค่ะ
วันที่ พุธ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09:31 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
21/8/2564 20:27
คำถามขอสอบถามค่ะติดMสอบเเก้ไปเเล้ว เกรดตัวใหม่จะออกตอนไหนหรอคะ
คำตอบอาจารย์จะเป็นผู้ส่งนะคะ
วันที่ อังคาร 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:37 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
17/8/2564 18:58
คำถามถ้ารายวิชาที่ลงทะเบียนถูกยุบจะได้เงินค่าหน่วยกิตคืนไหมคะ
คำตอบลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564 8:30 น. 20 ส.ค. 2564 23:59 น. หลังวันที่ 20 ส.ค. จะไม่ได้รับเงินคืนนะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08:39 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
16/8/2564 09:18
คำถามในกรณีทำเรื่องสอบซ้ำซ้อนต้องยื่นออนไลน์อย่างไรบ้างคะ
คำตอบนักศึกษาดูรายละเอียดที่หน้าเว้บ reg.sut.ac.th เรื่อง ช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ภาค 1/2564 โดยเขียน ท.17 download ได้ที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือก Download แบบฟอร์มคำร้อง ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2564 นะคะ
วันที่ อังคาร 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15:22 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.