ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
18/4/2561 13:18
คำถามรบกวนสอบถามเรื่องการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา 3/2560 ครับ ขณะนี้ยังสามารถทำเรื่องได้อยู่หรือไม่ครับ หากทำได้แล้วกำหนดการจ่ายเราสามารถขอได้เกินหลังการสอบมิดเทอมไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ จันทร์ 23 เมษายน 2561 เวลา 08:39 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10/4/2561 18:36
คำถามขอสอบถามเรื่องภาระค่าใช้จ่ายค่ะ พอดีว่าได้ทุนเรียนดีแบบไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตค่ะแล้วปกติคือจ่ายค่าเทอมแบบตัดเงินในบัญชีค่ะอยากทราบว่าถ้าในบัญชีมีเฉพาะค่าหอพักกับค่าน้ำค่าไฟได้ไหมคะหรือจะต้องมีเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วถึงจะได้เงินคืน
คำตอบไม่ได้ส่งตัดบัญชีนะคะ นักศึกษาติดต่อการเงินนักศึกษา อาคารบริหาร เพื่อจ่ายค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ได้เลยนะคะ
วันที่ พุธ 11 เมษายน 2561 เวลา 09:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/4/2561 23:27
คำถามชั่วโมงจิตอาสายังไม่ขึ้นเลยครับ บางอันตั้งแต่เทอม1 จนตอนนี้เทอม3 ยังไม่ขึ้นเลย ของเทอม2บางอันก็ยังไม่ขึ้น จิตอาสาตอนบริจาคเลือดก็ยังไม่ขึ้น คือทำจิตอาสาได้ชั่วโมง30 กว่าแล้ว แต่ในระบบยังขึ้น 15 อยู่เลย ซึ่งผมเองต้องกู้ กยศ ต้องใช้จิตอาสา36 ชั่วโมง ซึ่งมันจะมีผลกระทบตอนผมกู้ของปี2 ช่วยแก้ไขด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่องานกิจกรรมนักศึกษา โทร.044-223-121 ได้ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
วันที่ จันทร์ 9 เมษายน 2561 เวลา 08:12 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/4/2561 14:51
คำถามไม่ทราบว่า ค่าหอพัก นักศึกษาทุน กยศ. มีกำหนดจ่ายวันสุดท้ายวันไหนก่อนจะโดนปรับครับ ..ขอบคุณครับ
คำตอบวันชำระเงิน 22 มี.ค. 2561 8:30 น. 5 เม.ย. 2561 23:59 น.
วันที่ จันทร์ 9 เมษายน 2561 เวลา 08:08 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
4/4/2561 22:15
คำถามส่วนการเงินเปิดทำการทำใด เวลาใดบ้างคะ เสาร์ อาทิตย์ เปิดไหม ขอบคุณค่ะ
คำตอบไม่เปิดวันหยุดนะคะ เปิดในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.
วันที่ จันทร์ 9 เมษายน 2561 เวลา 08:07 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
09:27
คำถามทำไมลดรายวิชาถึงไม่คืนเงินครับ ลดไปแล้ว แต่ค่าเทอมยังเท่าเดิม
คำตอบลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม 26 มี.ค. 2561 8:30 น. 30 มี.ค. 2561 23:59 น. จะอยู่ในช่วงนี้นะคะถึงได้เงินคืนเต็มจำนวน นักศึกษาดูที่ปฏิทินการศึกษาได้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 9 เมษายน 2561 เวลา 08:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/4/2561 00:47
คำถามอยากทราบว่า นักศึกษารีรหัส มีโอกาสขอรับทุนเรียนดี และได้เกียรตินิยมไหมคะ
คำตอบนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา นักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่คุ่มือนักศึกษา ข้อ 24 นะคะ (www.sut.ac.th/ces) ทุนเรียนดีเป็นนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ หากเกรดและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ก็ได้ค่ะ นักศึกษาสอบถามได้ที่งานทุนนักศึกษา โทร.044-223-114 นะคะ
วันที่ อังคาร 3 เมษายน 2561 เวลา 08:52 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
30/3/2561 20:44
คำถามเกรดที่ทำการแก้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น I M PหรือF เกรดตัวใหม่จะออกตัวอนไหนคะ
คำตอบเมื่ออาจารย์ผู้สอนส่งเกรดค่ะ นักศึกษาสอบถามได้ที่อาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ จันทร์ 2 เมษายน 2561 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
29/3/2561 18:27
คำถามขออนุญาติสอบครับ บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาใหม่ปีการศึกษา 3/2560 ไม่ททราบว่าจะสามารถไปรับได้วันที่เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบรับได้เลยที่เคาน์เตอร์ 1 นะคะ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2
วันที่ ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:15 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
08:03
คำถามสวัสดีค่ะ 1.ลงวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์(2 หน่วยกิต) ที่เป็นรายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร ให้เป็นวิชาเสรีได้ไหมคะ เช่น ลงปรัชญาในการทำงาน กับ กีฬาไปแล้ว สามารถย้ายกีฬาเป็นเสรีได้ไหมคะ 2.หากได้ต้องเขียนแบบฟอร์มใดไปยื่นคำร้อง
คำตอบติดต่อที่ฝ่ายประมวลผลฯ เรียนรวม 2 ช่องที่ 9 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:46 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
28/3/2561 14:16
คำถามอยากทราบว่า หากต้องการลดรายวิชาภายในวันที่ 30 มีนาคม ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนไปแล้ว ต้องลดในระบบหรือเขียนใบเพิ่ม/ลด คะ
คำตอบลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภายในวันที่ 26 มี.ค. 2561 8:30 น. ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2561 23:59 น. นักศึกษาดำเนินการเองในระบบ ยกเว้นลดหรือเพิ่มต่ำกว่า สูงกว่าที่กำหนดต้องยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนนะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12:58
คำถามถ้าจะโดนไทล์ด้วย GPAX 1.79 จะทำอะไรได้บ้าง หรือต้องรอรีไทล์อย่างเดียว
คำตอบรายละเอียดไม่ชัดเจนนักศึกษาติดต่อฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต เรียนรวม 2 นะคะ การพ้นสภาพ จะเริ่มจำแนกเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยดูที่ GPAX 1.50 - 1.79 สถานภาพ “รอพินิจครั้งที่ 1” (รอพินิจต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา ก็จะพ้นสภาพนักศึกษา) นักศึกษาอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนุ นักศึกษาปัจจุบัน ? คำถามที่พบบ่อย ? เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:43 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
27/3/2561 12:47
คำถามขอเอกสารออนไลน์ในระบบแล้ว จะสามารถไปรับได้ที่ไหนคะ
คำตอบรับที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12:33
คำถามถ้าเกรดติด MหรือI เกรดจะแก้ไข้ให้เป็นF เองไหมครับ
คำตอบถ้าไม่แก้เกรดกับอาจารย์ผู้สอน ก็จะเป็น F นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11:46
คำถามวิชาเลือกเสรีที่ลงเกินมาแล้วF สามารถเอาออกได้ไหมครับ
คำตอบเอาออกไม่ได้นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 08:40 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา