ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
22/3/2560 14:57
คำถามอยากทราบว่า ถ้าลงทะเบียนเพื่อรีเกรดเดิมซึ่งเกรดเดิมคือ D แต่เมื่อสอบกลางภาคคะแนน ออกมาไม่ดีจึงถอน อยากทราบว่า เกรดที่ได้ จะเป็น D เหมือนเดิมใช่มั้ยคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
คำตอบจะได้เกรดเดิม คือ D ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 เวลา 09:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
21/3/2560 17:19
คำถามอยากทราบว่าตอนนี้สามารถซื้อกระดุมกับตราตรงหน้าอกได้ที่ไหนคะ
คำตอบห้องขายของที่ระลึก อาคารบริหารนะคะ
วันที่ พุธ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08:36 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18/3/2560 12:05
คำถามถ้าเกิดว่ามีรายวิชาที่เราต้องแก้เอฟในเทอม 1/60 โดยที่เราเหลือวิชานั้นแค่ตัวเดียวจะสามารถแจ้งจบได้ อยากทราบว่าในเทอม 3/59 นี้ เราไม่ต้องลงทะเบียนเรียน แต่รอลงแก้เกรดในเทอม 1/60 เลยได้ไหมคะ แล้วถ้าหากว่าไม่ได้ต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบนักศึกษาไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 3/2559 ต้องลาพักการศึกษานะคะ ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร.044-223-016 ค่ะ
วันที่ จันทร์ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10:13 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
00:33
คำถามเกรดติดM เมื่อไรระบบจะแก้ให้ครับผม
คำตอบนักศึกษาติดต่อแก้เกรดกับอาจารย์ผู้สอน จะแก้ไขเมื่ออาจารย์ผู้สอนส่งเกรดนะคะ
วันที่ อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 เวลา 10:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
14/3/2560 11:29
คำถามอยากทราบว่า ถ้าหากเกรดรวม ของ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ถึง 2.00 แต่ในตรวจสอบจบขึ้นว่า pass จะสามารถแจ้งจบการศึกษาและจบการศึกษาได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายข้อมูลบัณฑิต โทร.044-223-028 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
09:20
คำถามพอดีว่าหนูกำลังจะจบการศึกษาค่ะ อยากทราบว่าเงื่อนไขของการรับเกรียตินิยมอันดับ 1 มีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบนักศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บศูนย์บริการการศึกษา www.sut.ac.th/ces เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือกเมนู ระเบียบข้อบังคับ เลือกเมนู ข้อบังคับ และเลือกข้อบังคับปริญญาตรี 2546 ไปที่หมวด 10 สำเร็จการศึกษา ข้อ 28
วันที่ อังคาร 14 มีนาคม 2560 เวลา 10:36 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
13/3/2560 21:25
คำถามเราสามารถย้ายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนตอนปี 2 มาเป็นเสรีแล้วเรียนตัวใหม่แทนได้ไหมคะ และถ้าทำได้จะมีผลต่อเกรียตินิยมไหมคะ
คำตอบนักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายข้อมูลบัณฑิต โทร.044-223-028 นะคะ
วันที่ อังคาร 14 มีนาคม 2560 เวลา 10:37 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
15:57
คำถามถ้าลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้วต้องลาออกจากหอพักด้วยหรือว่าระบบจะตัดชื่อเราออกจากหอพักเองคะ
คำตอบควรแจ้งหอพักด้วยนะคะ เพื่อตรวจสอบหนี้สินค่ะ
วันที่ อังคาร 14 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
12/3/2560 08:11
คำถามถ้าต้องการย้ายสาขาวิชา จาก วิศวคอม ไป วิศวไฟฟ้า ต้องดำเนินการอย่างไรครับ ตอนนี้เรียนอยู่ ปี 1 (3/2559)
คำตอบนักศึกษาติดต่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะคะ
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15:37 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
04:34
คำถามเกรดติดตัว M ควรทำยังไง
คำตอบติดต่อแก้เกรดกับอาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 13:36 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
10/3/2560 22:53
คำถามถ้าเอฟฟิสิกส์1 เทอมถัดไปสามารถลงแลปฟิ2ได้มั้ยคะ
คำตอบไม่ได้นะคะ ต้องผ่านฟิสิกส์ 1 ก่อนค่ะ
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15:34 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
9/3/2560 13:32
คำถามถ้าต้องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีหน้า ต้องดำเนินเรื่องยังไงบ้างค่ะ
คำตอบติดต่อฝ่ายข้อมูลบัณฑิต โทร.044-223-028 นะคะ
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15:30 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
08:40
คำถามกรณีลาออกแต่อยากกลับไปศึกษาใหม่ ขอทำเรื่องรีรหัสได้ไหมครับ
คำตอบการนับระยะเวลาการกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่พ้นสถานภาพนั้น ให้นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคําร้องที่ศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาอ่านรายละเอียดได้ที่ www.sut.ac.th/ces เมนู ผู้สนใจเข้าศึกษา เมนู กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 13:40 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
8/3/2560 17:06
คำถามผมเรียนวิศวะปี1 ถ้าผมอยากจะรีรหัส ผมต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาไหมครับ แล้วถ้ารีรหัสแล้ว วิชาที่เรียนในปีการศึกษา2559 สามารถเทียบโอนไปได้ไหมครับ หรือต้องลงเรียนใหม่
คำตอบการนับระยะเวลาการกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่พ้นสถานภาพนั้น ให้นับถึงวันที่นักศึกษายื่นคําร้องที่ศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาอ่านรายละเอียดได้ที่ www.sut.ac.th/ces เมนู ผู้สนใจเข้าศึกษา เมนู กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา เรียนรวม 2 หรือโทร.044-223-025 นะคะ
วันที่ อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15:32 โดย ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
00:02
คำถามถ้าได้ D+ใน Com pro1 สามารถลง Com pro2 ได้ไหมคะ ถ้าไม่ได้ควรจะรีเกรดในเทอม 3 หรือปีต่อไปคะ มีผลต่อการเลือกสาขาหรือเปล่า
คำตอบลงได้ค่ะ การเลือกสาขานักศึกษาสอบถามได้ที่สำนักวิชานะคะ
วันที่ พุธ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16:18 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา