ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
11/5/2562 10:28
คำถามยังไม่ได้รับเงินประกันทั่วไป
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:19 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
8/5/2562 17:47
คำถามพอดีอยากทราบว่า หากจะลาออกแต่ยังไม่สังกัดสาขา ตรงรายเซ็นช่องที่ 3 ที่ให้หัวหน้าสาขาวิชาเซ็น ต้องให้ใครเซ็นครับ ??
คำตอบคณบดีสำนักวิชาค่ะ
วันที่ อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:21 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12/4/2562 09:49
คำถามลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว เหลือแค่วิทยานิพนธ์ที่ยังติดสถานะ P อยู่ ซึ่งผมคาดว่าจะสามารถจบการศึกษาได้ภายในภาคการเรียนนี้ สามารถทำเรื่องขอแจ้งจบการศึกษาเลยได้มั้ยครับ
คำตอบแจ้งจบได้ค่ะ วันแจ้งจบการศึกษา 25 มี.ค. 2562 0:01 น. 3 พ.ค. 2562 23:59 น.
วันที่ พุธ 17 เมษายน 2562 เวลา 08:08 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/4/2562 19:29
คำถามถึงส่วนการเงินและบัญชี มทส. ทำไมภาระค่าใช้จ่าย เทอม3/2561 จ่ายโดยตัดจากบัญชีของนักศึกษารหัสB6126964ถึงยังไม่ถูกทำการหักจากบัญชี มีเงินในบัญชีเกินค่าใช้จ่ายจะถูกปรับหรือไม่?
คำตอบนักศึกษาได้รับเงินทุนค่ะ ระบบจึงไม่ตัดหนี้ให้ นักศึกษาติดต่องานการเงินนักศึกษา อาคารบริหาร
วันที่ จันทร์ 22 เมษายน 2562 เวลา 07:56 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
31/3/2562 16:36
คำถามผมได้ใช้ระบบการตัดบัญชี แต่ระบบไม่ได้รวมยอด 50 บาท จากการค้างชำระที่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเทอมที่แล้ว จะต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบติดต่อการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 นะคะ
วันที่ อังคาร 2 เมษายน 2562 เวลา 09:22 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
29/3/2562 18:32
คำถามขออนุญาตสอบถามครับ ผมรหัส 60(ผมรีรหัส) กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ผมแจ้งจบ 3/61ครับ ผมสามารถลงสอบภาษาอังกฤษได้แล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบสมัครสอบได้เลยนะคะ เปิดรับสมัครการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 23 เม.ย. 62 รายละเอียดที่หน้าเว็บ reg.sut.ac.th
วันที่ อังคาร 2 เมษายน 2562 เวลา 09:21 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
01:45
คำถามจะรีเกรดวิชา calculus 1 เพราะติด f ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบลงทะเบียนใหม่นะคะ - เพิ่มรายวิชา 25 มี.ค. 2562 8:30 น. 3 เม.ย. 2562 23:59 น.
วันที่ อังคาร 2 เมษายน 2562 เวลา 09:20 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
27/3/2562 01:01
คำถามหากติด M แล้วไม่ได้ดำเนินการแก้ เกรดจะเปลี่ยนจาก M เป็น F เมื่อไหร่คะ
คำตอบเปลี่ยนเป็นคะแนนตัวอักษร ตามคะแนนที่มี หลังสิ้นสุดวันที่แก้ไขตามปฏิทินนะคะ
วันที่ พุธ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:04 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
26/3/2562 11:44
คำถามreg มีปัญหาครับกดเพิ่มลดรายวิชาไม่ได้เลย
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา กรณีนี้อาจจะเป็นรายวิชาที่ต้องติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ต้องการรายละเอียดวิชาต้องการจะเพิ่มลดด้วยค่ะ
วันที่ พุธ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:02 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11:18
คำถามระบบเพิ่มลด ทะเบียนใช้งานไม่ได้ ต้องการให้ปรับปรุงด่วน วิชาที่ลงไปไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่ม เพิ่มหรือลดได้
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา กรณีนี้อาจจะเป็นรายวิชาที่ต้องติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
วันที่ พุธ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
25/3/2562 21:02
คำถามของTranscriptต้องชำระ เงินบัญชีไหนของมหาลัยค่ะเนื่องจากใหส่งทางไปรษณี
คำตอบที่หน้าแรกของการขอเอกสารออนไลน์จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบขั้นตอนการชำระเงินนะคะ
วันที่ อังคาร 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:05 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
17:51
คำถามถ้าต้องการย้ายสาขาวิชาโดยหลังสิ้นภาคเรียนที่3แล้ว ยังสามารถยื่นเรื่องย้ายได้ไหมคะ (ตอนนี้อยู่ปี2 ค่ะ)
คำตอบนักศึกษาติดต่อสาขาวิชาที่ต้องการย้ายก่อนนะคะ และติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เพื่อยื่นคำร้อง ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา 25 มี.ค. 2562 8:30 น. 4 มิ.ย. 2562 16:30 น.
วันที่ อังคาร 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10:45
คำถามกรณีแจ้งจบแล้ว (ขึ้น PASS ทุกอย่าง) แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วน น้ำไฟหอใน สามารถทำเรื่องหักค่าน้ำไฟจากเงินประกันนักศึกษาได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
คำตอบนักศึกษาต้องติดต่อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่การเงินนักศึกษา อาคารบริหาร นะคะ
วันที่ อังคาร 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:02 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
22/3/2562 10:15
คำถามขออนุญาติสอบถามค่ะ ถ้าหนูลงเรียน 3 หน่วยกิต เพื่อเพิ่มเกรดรวม gpax ให้ดึงเกรดขึ้นถึง 2.00 ขึ้นไป แค่ตัวเดียวได้ไหมค่ะ ในส่วนของวิชาบังคับกับ gpa ของหนูถึงแล้ว แต่ถ้าหนูจะลงวิชาเดียวให้เพิ่มเกรดได้ไหมค่ะ
คำตอบนักศึกษาลงตำกว่าเกณฑ์ต้องติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 เพื่อเขียนคำร้องนะคะ
วันที่ ศุกร์ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
09:54
คำถามสแตติก 3/2562 เปิดตารางสอบซ้ำซ้อนไหมค่ะ นักศึกษาปีสอง
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223-016 นะคะ ซึ่งรายวิชาที่ไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 3/2562 ประกาศที่หน้าเว็บ reg.sut.ac.th เรื่อง ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 3/2561 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:29 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.