ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2559  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  19 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:00104111 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 312329 SPICES AND MEDICINAL PLANT
09:00 - 11:00103102 CALCULUS II
 103211 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 202291 MODERN MANAGEMENT
 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 215359 SERVICE OPERATIONS
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 535462 MACHINE ELEMENTS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 538309 ROCK MECHANICS
 538319 ROCK MECHANICS
 617104 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
12:00 - 14:00202212 MAN AND CULTURE
 303320 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 313352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 704301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
15:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 202172 THAI MUSIC AND FINE ART
 202213 GLOBALIZATION
 204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 205210 ECONOMICS
 215386 INVESTMENT ANALYSIS
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 325411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 325464 BAKERY PRODUCT TECHNOLOGY
 425101 ENGINEERING GRAPHICS I
 425202 THERMODYNAMICS I
 426404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGY
 427322 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 540303 INDUSTRIAL DESIGN
 วันที่  20 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:30701108 THAI WISDOM AND PLANTS FOR QUALITY OF LIFE
 703201 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
09:00 - 11:00110101 ANATOMY
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 203101 ENGLISH I
 204226 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 215203 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 315214 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY II
 325214 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY II
 425203 ENGINEERING DYNAMICS
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 617212 EPIDEMIOLOGY
 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
12:00 - 13:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
12:00 - 14:00103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204108 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 312211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 433251 ENGINEERING ECONOMY
 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 523416 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527201 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING I
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527306 OPTICAL COMMUNICATIONS
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534316 RESERVOIR ENGINEERING II
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 16:00108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 701319 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
15:00 - 16:30702203 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104204 GENETICS LABORATORY
 114203 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 215338 RETAILING MANAGEMENT
 312315 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 422441 TRANSPORTATION MANAGEMENT AND LOGISTIC
 430201 ENGINEERING STATICS
 430251 HYDRAULICS
 521312 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 522211 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415 SEMANTIC WEB
 525304 MACHINE DESIGN I
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 วันที่  21 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:30215380 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 312241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 204103 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 204209 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 204212 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 215103 BUSINESS MATHEMATICS
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 302411 PLANT BREEDING
 312311 PLANT BREEDING
 313342 SWINE PRODUCTION
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 430432 TIMBER AND STEEL DESIGN
 431309 FOUNDRY ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
12:00 - 13:00423101 COMPUTER PROGRAMMING
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 701101 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
12:00 - 14:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 312345 APPLIED MICRO-BIOTECHNOLOGY
 527309 CONTROL SYSTEMS
 528425 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529302 MICROCONTROLLERS
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 537307 GAS DYNAMICS I
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
15:00 - 16:30701213 HEALTH ASSESSMENT
15:00 - 17:00103109 ESSENTIAL CALCULUS
 111101 PHYSIOLOGY
 203204 ENGLISH IV
 204243 ARTICLE AND DOCUMENTARY WRITING
 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 215101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 215204 FINANCIAL MANAGEMENT
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 313423 RUMINANT NUTRITION
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 529422 ILLUMINATION ENGINEERING
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
 534305 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 618348 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 วันที่  22 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 10:30114326 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 528304 POLYMER PROCESSING I
09:00 - 11:00104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201 BIOCHEMISTRY
 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 215231 MARKETING MANAGEMENT
 215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 312102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 313412 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 315213 FOOD MICROBIOLOGY II
 315453 SANITATION AND PLANT ENVIRONMENT MANAGEMENT
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 325213 FOOD MICROBIOLOGY II
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 431305 CHEMICAL METALLURGY I
 438305 EMBEDDED SYSTEMS
 521311 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 522201 ENGINEERING MANAGEMENT
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527202 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING II
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529316 METROLOGY
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 704302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
12:00 - 13:30104113 MAN AND ENVIRONMENT
12:00 - 14:00204334 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 215336 SALES MANAGEMENT
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 527304 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 538308 GEOPHYSICS
 538317 GEOPHYSICS
 701211 NUTRITION AND DIET THERAPY
15:00 - 16:00203431 KOREAN 1
15:00 - 16:30312341 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
 533451 ERGONOMICS
 701215 FUNDAMENTAL NURSING
15:00 - 17:00104211 CELL BIOLOGY
 114202 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 203414 BUSINESS JAPANESE I
 204316 INFORMATION USERS
 215331 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 325343 FOOD ENGINEERING II
 425201 ENGINEERING GRAPHICS II
 426305 GLASS TECHNOLOGY I
 431101 ENGINEERING MATERIALS
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 534306 SEDIMENTOLOGY
 วันที่  23 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:00427312 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
09:00 - 10:30204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 215401 STRATEGIC MANAGEMENT
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 534321 GEOTECHNOLOGICAL REPORT WRITING AND PRESENTATION
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103231 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204221 ACCOUNTING
 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
 312461 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 313251 ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS
 313341 POULTRY PRODUCTION
 315231 FOOD PROCESSING I
 325231 FOOD PROCESSING I
 435302 PRODUCT QUALITY
 438203 ELECTRONICS
 438210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 521317 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522203 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533342 QUALITY ASSURANCE
 535321 PRODUCT QUALITY
 537305 FLIGHT MECHANICS
 539203 ELECTRONICS
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618301 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 705303 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY II
12:00 - 13:30215373 MANAGING A GROWING BUSINESS
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 203102 ENGLISH II
 203203 ENGLISH III
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 204351 BUSINESS INTELLIGENCE
 204364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 215353 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 302441 DISEASES OF ECONOMIC CROPS
 312355 PLANT DISEASE OF ECONOMIC CROPS
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 535453 SAFETY AT WORK
15:00 - 16:00528203 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 16:30526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 17:00104203 GENETICS
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 215337 SERVICE MARKETING
 215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 312361 WEEDS AND THEIR CONTROL
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 430321 SOIL MECHANICS
 438304 ANALOG AND DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 522343 TRANSPORT ECONOMICS
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 529423 ELECTRIC DRIVES
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 601112 MUSIC THERAPY
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา