รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2566

 : สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 (เริ่มวันที่ 10/11/2565 8:30:00 ถึง 25/12/2565 23:59:00)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
- ผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป